Przewiń do treści
13/11/2021 Robert Gniezdzia

Fałszywe paszporty covidowe

Fałszywe certyfikaty szczepień na COVID 

Wiadomo, że wystawienie fałszywego certyfikatu przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 sprzeciwia się prawu, jednak zdarzenie to można oceniać z wielu punktów widzenia – nie zapominając, że zarówno na korzyść, jak i przeciwko oskarżonemu o taki czyn może świadczyć szereg okoliczności. Natomiast do przyjęcia prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na sfałszowaniu certyfikatu szczepień, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, kto i kiedy się go dopuścił.

W końcu inaczej ocenia się sytuacje, w której osoba uprawniona do wykonania szczepienia (np. lekarz, pielęgniarka) bez jego przeprowadzenia wprowadza do systemu dane określonej osoby, tak jakby była ona zaszczepiona – niszcząc przy tym dawkę preparatu – wystawiając jednocześnie certyfikat; a inaczej czyn osoby, która po prostu sama spreparowała dokument będący odwzorowaniem „paszportu covidowego”. W pierwszym – nawiasem mówiąc najczęściej zdarzającym się przypadku – w grę wchodzi przede wszystkim przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego z art. 271 Kodeksu karnego, w drugim zaś „fałszu materialnego” spenalizowanego w art. 270 k.k. Rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie także dla określenia grożącej oskarżonemu kary.

Fałszowany certyfikat COVID 

Zgodnie z art. 271 § 1 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi za czyn ten grozi grzywna albo ograniczenie wolności, jednak jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Przestępstwo to – w omawianych tu sprawach – odnosi się przede wszystkim do personelu medycznego, który posiada uprawnienia do potwierdzenia faktu zaszczepienia.

Art.  271.  [Fałszerstwo intelektualne]

§  1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§  3.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art. 270 k.k. penalizuje podrobienie lub przerobienie dokumentu w celu użycia go za autentyczny, a także użycie takiego dokumentu, jako autentycznego. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności albo jej pozbawienie na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Nie analizując wszystkich typów tego przestępstwa, warto wskazać, że można ponieść odpowiedzialność karną także za czynienie przygotowań do jego popełnienia. W zakresie art. 270 Kodeksu karnego mieszczą się więc wszelkie czyny, których istotą jest wyprodukowanie „własnego” certyfikatu covidowego – bez wizyty w jakimkolwiek punkcie szczepień i wpisywania danych do właściwego rejestru.

Art.  270.  [Fałszerstwo materialne]

§  1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§  2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność za sfałszowany certyfikat

W każdym razie wszyscy, którzy próbują wejść w posiadanie dokumentów potwierdzających fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, a także sporządzający i oferujący fałszywe certyfikaty powinni liczyć się z odpowiedzialnością karną. Skoro zaś proceder ten wzrasta, można spodziewać się większej aktywności organów ścigania przy wykrywaniu i karaniu sprawców omówionych tu przestępstw. Pamiętać o tym trzeba przygotowując się do świątecznych wyjazdów zagranicznych czy ferii. Wiele krajów wymaga okazania certyfikatu szczepiania.

 

Adwokat prawo karne Katowice | Radca prawny sprawy karne gospodarcze Warszawa | Przestępstwa gospodarcze Warszawa | Pomoc prawna w sprawach karnych | Adwokat od spraw karnych Katowice


Dodaj komentarz

Powiązane wpisy

04/12/2021 Robert Gniezdzia

Zbrodnia vatowska – co to jest?

Zbrodnia vatowska co to znaczny? Podatek od towarów i usług (VAT) jest podstawowym źródłem wpływów do budżetu państwa. Nie ma więc czemu dziwić, że zarówno ustawodawca, jak i organy ścigania przywiązują stosunkowo dużą wagę do ścigania różnego rodzaju przestępstw mających na celu wyłudzanie podatku VAT. Należy do nich zbrodnia vatowska – w ramach której ustawodawca… Czytaj dalej

27/10/2021 Robert Gniezdzia

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (karze) w Kodeksie karnym skarbowym Oskarżony o przestępstwo – w tym przestępstwo skarbowe – może przyjąć różnorodne strategie obrony. Zawsze powinny być one dostosowane do okoliczności danego przypadku, a zwłaszcza adekwatne do dowodów zebranych przez organ prowadzący sprawę karną. Spośród wielu możliwości warto rozważyć dobrowolne poddanie się karze, które jest swego rodzaju… Czytaj dalej

13/10/2021 Robert Gniezdzia

31 października 2021 kolejne zmiany w przepisach #AML

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Za kilkanaście dni, bowiem już 31 października, wchodzi istotna, kolejna cześć zmian wprowadzonych do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany, dla przypomnienia, wynikają z nowelizacji jaka nastąpiła ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy z… Czytaj dalej