Przewiń do treści
16/02/2022

prof. Jarosław Zagrodnik wpływowym prawnikiem!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w ogłoszonym przez Dziennik Gazetę Prawną rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” znalazł się prof. Jarosław Zagrodnik, radca prawny, Of Counsel w Chmielniak Adwokaci, ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny ekspert prawa karnego, karnego gospodarczego oraz karnego skarbowego. Autor wielu publikacji naukowych, w tym „Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019”, Wolters Kluwer Polska oraz „Kodeks karny skarbowy. Komentarz”, Wydawnictwo C.H.Beck. Kierownik Studiów na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów UŚ, współredaktor czasopisma „Problemy Prawa Karnego”.

A tak brzmi uzasadnienie nagrody: „Po wydaniu głośnej uchwały trzech połączonych izb SN ws. Izby Dyscyplinarnej sporządził analizę, w której wskazał, że mimo zastrzeżeń do legalności wyboru sędziów tej izby, w uchwale stwierdzono wprost, że wydaje ona orzeczenia. A skoro w polskim prawie nie ma instytucji orzeczenia nieistniejącego, to orzeczenia te istnieją i samorząd radcowski musi je wykonywać. Co prawda istnieje możliwość ich podważenia, ale nie ma do tego przewidzianej prawem odpowiedniej procedury. Na tej opinii oparli się przedstawiciele pionu dyscyplinarnego samorządu radców prawnych.”

Serdecznie gratulujemy!