Przewiń do treści

Blog

Naszym celem jest dostarczenie Ci wiedzy i praktycznych wskazówek jakie płyną z prowadzonych przez prawników kancelarii spraw. W naszych wpisach przedstawiamy często rozbieżności jakie towarzyszą procesowi stosowania prawa przez organy ścigania czy sądy powszechne, w szczególności w takich obszarach jak prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, spory gospodarcze i postępowanie administracyjne. 

Zapraszamy do śledzenia naszych wpisów a także do komentowani i podzielenia się z nami Państwa uwagami.

02/06/2021 Adam Kocemba

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Ustalenie wady rzeczy. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy aktualizują się w momencie, gdy mamy do czynienia z wadą rzeczy w rozumieniu art. 5561 Kodeksu cywilnego, tj. jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową. Katalog przypadków niezgodności z umową jest otwarty, tj. poniższe wyliczenia są tylko przykładowe i są wyznacznikiem rozumienia „niezgodności rzeczy z… Czytaj dalej

25/05/2021 Robert Gniezdzia

Właściwy czas z punktu widzenia zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Komentarz do wyroku NSA III FSK 3105/2021 z 21 kwietnia 2021 Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej wiąże się z ryzykiem obejmującym majątkową odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Odpowiedzialność ta ma miejsce wówczas kiedy egzekucja z majątku spółki okazała się nieskuteczna. Postępowań, w których zapadają decyzje orzekające o… Czytaj dalej

Zapisz się na nasz newsletter

Zostaw e-mail, aby być z nami w kontakcie. Będziesz otrzymywał nasz newsletter a także zaproszenia na wydarzenia organizowane przez nas wydarzenia.

Poznaj nas

Nowoczesne doradztwo prawne to przywilej dostarczania najwyższej jakości usług poprzez odpowiednie kwalifikacje, praktykę i doświadczenie, a także umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy, pracy zespołowej oraz pełnego zaangażowania każdego prawnika w sprawy naszych klientów.

Czytaj dalej