Książka nie tylko dla karnistów

Wydarzenia

10 Dec 2019

Krakowski Instytut Prawa Karnego opublikował monografię autorstwa dr. Aleksandry Rychlewskiej-Hotel z naszej kancelarii. Cieszymy się i gratulujemy. 

W ocenie dr Aleksandry Rychlewskiej-Hotel, istotą gwarancji wynikającej z zasady nullum crimen sine lege jest przewidywalność konsekwencji prawnokarnych w chwili czynu, i w tym też zakresie stanowi ona nośnik prawa człowieka do bezpieczeństwa prawnokarnego. Taką perspektywę oferuje autorka w swej rozprawie "Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych", która ukazała się już w formie monografii. Tym, co szczególnie może nas zaskoczyć, jest teza o fikcji porady prawnej w zakresie podstaw odpowiedzialności karnej jako współczesnej racjonalizacji karania przy braku znajomości ustawy karnej po stronie sprawcy, jak również autorski model wykładni i stosowania prawa karnego dla potrzeb zasady nullum crimen sine lege.

Publikacja dostępna pod adresem internetowym księgarni.