Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym

Wydarzenia

14 Apr 2020

Dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik, radca prawny, of counsel w Chmielniak Adwokaci autorem książki „Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne“

W marcu 2020 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka autorstwa dr. hab. Jarosława Zagrodnika, of counsel w kancelarii Chmielniak Adwokaci, profesora Uniwersytetu Śląskiego „Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne“.

Jest to obszerne (862 strony), kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu aktywności obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, w którym zamieszczono 55 wzorów pism oraz powołano niemal 800 orzeczeń służących do skonstruowania odpowiedniej argumentacji w postępowaniu sądowym. Publikacja stanowi praktyczno-teoretyczne omówienie spraw karnych i karnych skarbowych w aspekcie karnoprocesowym. Jest to jedyne na polskim rynku unikatowe połączenie monografii naukowej, komentarza do Kodeksu postępowania karnego pisanego z perspektywy obrońcy i pełnomocnika oraz poradnika metodycznego.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są na stronie Wydawnictwa.

Więcej informacji: https://www.profinfo.pl/sklep/obronca-i-pelnomocnik-w-procesie-karnym-i-karnym-skarbowym-ujecie-metodyczne,128827.html?utm_source=chmielniak.com.pl&utm_medium=baner&utm_campaign=2020.04-obronca-i-pelnomocnik-w-procesie-karnym