Praktyki studenckie

Wydarzenia

10 Apr 2017

Zapraszamy studentów IV i V roku studiów prawniczych do odbycia praktyk studenckich w Kancelarii Chmielniak Adwokaci w Katowicach.

W trakcie praktyk studenci uczą się m.in.: redagowania umów i pism procesowych oraz przygotowywania opinii prawnych. Ponadto, jako obserwatorzy biorą udział w negocjacjach z udziałem strony oraz w czynnościach procesowych.

Zapraszamy studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem doświadczeń w zakresie stosowania prawa karnego, karnego-skarbowego, karnego-gospodarczego, procedury karnej, prawa cywilnego, prawa handlowego, administracyjnego, postępowania cywilnego oraz prawa podatkowego.

Praktykanci mają pełny dostęp do zasobów, z jakich korzysta Kancelaria, tj. w szczególności do baz aktów prawnych i zbiorów orzeczeń oraz wzorów umów i pism procesowych.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie zgłoszeń wraz z CV i listem motywacyjnym na adres e-mail: info@chmielniak.com.pl

Zachęcamy również do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz drogą pocztową na adres kancelarii: Chmielniak Adwokaci, ul. Gliwicka 6/2, 40-079 Katowice