Czy każde nie wykonanie umowy jest oszustwem?

Wydarzenia

24 Oct 2019

Komentarz adwokata Łukasza Chmielniaka dla Rzeczpospolitej (Orzecznictwo), w którym odnosi się do problematyki przestępstwa oszustwa na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 14 maja 2019r., sygn. 265/18.