Kary za przestępstwa gospodarcze

Wydarzenia

6 Feb 2019

Nowelizacja kodeksu karnego to krok wstecz - pisze o tym mec. Łukasz Chmielniak w najnowszej publikacji prawo.pl https://www.prawo.pl/podatki/kary-za-przestepstwa-gospodarcze-i-podatkowe-nowelizacja-kodeksu,367614.html