Korzystanie przez personel medyczny z ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym

Wydarzenia

15 Dec 2017

W magazynie Zarządzanie Placówką Medyczną opublikowano artykuł apl. adw. Marcina Klonowskiego dotyczący korzystania przez personel medyczny z ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym.

Jak się bronić przed agresją pacjentów.pdf