Podatnicy w coraz trudniejszej sytuacji

Wydarzenia

22 Jan 2019

Komentarz mec. Łukasza Chmielniaka do planowanych zmian w kodeksie karnym skarbowym.  

https://www.prawo.pl/podatki/kary-za-przestepstwa-i-wykroczenia-skarbowe-nowelizacja-kks,360280.html