Chronimy menedżerów przed odpowiedzialnością prawną

Sprawowanie funkcji w organach spółek oraz zarządzanie przedsiębiorstwami niesie ze sobą rozmaite ryzyka, które skutkować mogą dla menedżerów poważnymi konsekwencjami prawnymi. Niezależnie od tego w jakich sektorach gospodarki i branżach, podmioty gospodarcze prowadzą działalność, zarządzający nimi menedżerowie mogą za swoje zachowania ponosić odpowiedzialność cywilną, administracyjną, czy nawet karną. W konsekwencji narażeni są na surowe kary pieniężne, utratę majątku osobistego, niemożność pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, czy nawet kary pozbawienia wolności. 

Od wielu lat wspieramy naszych Klientów naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie różnych dziedzin prawa, zapewniając im ochronę przed wszelkimi formami odpowiedzialności prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności represyjnej. Projektujemy rozwiązania chroniące ich majątek i dbamy o bezpieczne sprawowanie funkcji w organach podmiotów gospodarczych. 

Rozumiemy jaka odpowiedzialność spoczywa na menedżerach i potrafimy ją minimalizować.

Naszym klientom oferujemy także pomoc psychologiczną pozwalającą na zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z sytuacji. 

Zakres pomocy

  • doradzamy we wszystkich obszarach odpowiedzialności osób sprawujących funkcje w organach osób prawnych, członków zarządu i rad nadzorczych
  • analizujemy i wskazujemy obszary ryzyka w organizacji mogące skutkować odpowiedzialnością prawną menedżerów 
  • doradzamy w zakresie kontraktów menedżerskich, prawa konkurencji i odpowiedzialności cywilnej 
  • chronimy majątek menedżerów 
  • reprezentujemy kluczowe osoby w firmach w postępowaniach cywilnych, sądowo-administracyjnych, karnych oraz podatkowych 
  • opieka psychologiczna i wsparcie niezależnych ekspertów 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Członkowie zarządów
Menedżerowie

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci