Doświadczenie

Dlaczego My

Adwokaci i radcowie prawni w sprawach karnych, karnych gospodarczych i skarbowych posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno jako obrońca w sprawach karnych lub jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Nasi prawnicy posiadają również wiedzę z prawa korporacyjnego, a także zarządzania, ekonomii i marketingu oraz bogate doświadczenia menedżerskie. Wspomniane kompetencje pozwalają nam na zapewnienie organizacjom bezpieczeństwa prawnego i należytego rozwoju biznesowego.


Osobista odpowiedzialność członków organów spółek

Reprezentowaliśmy z sukcesem menedżerów w sprawach odpowiedzialności osobistej opartej na art. 299 KSH. Reprezentowani przez nas Klienci nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.


Karuzele podatkowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z organizowaniem tak zwanych karuzel podatkowych, praniem pieniędzy oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość szkód szacowanych przez oskarżyciela publicznego, w jednej tylko ze spraw, wynosi ponad 95.000.000 zł, a materiał dowodowy został zgromadzony na ponad 60.000 kart akt.


Niegospodarność

Broniliśmy z sukcesem członka zarządu spółki prawa handlowego oskarżonego o popełnianie przestępstw niegospodarności (nadużycia zaufania) oraz wystawiania dokumentów niepotwierdzających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wartość szkód wykazywanych w postępowaniu wyniosła blisko 2.000.000 zł.


Oszustwa

Udzieliliśmy ochrony prawnej członkowi zarządu jednej z największych spółek na terenie Śląska w sprawie o oszustwo. Wartość szkód szacowanych przez oskarżyciela publicznego wyniosła blisko 24.000.000 zł. Po wielu latach procesu, sprawa zakończyła się uniewinnieniem.


Przestępstwa dłużnicze

Wspieraliśmy Klientów w sprawach związanych ze zbyciem majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli. Doradzaliśmy znaczącym spółkom w zakresie ryzyk związanych z przestępstwami dłużniczymi, w związku z zastosowanymi zajęciami mienia.


Korupcja

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z wręczeniem korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne oraz przyjęciem takich korzyści przez menedżerów spółek prawa handlowego.