Nasze wartości

Dlaczego My

Nasze wartości 


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
Adwokaci w sprawach karnych zapewniają najwyższą jakość usług przez pełne zaangażowanie i perfekcyjne przygotowanie do każdej sprawy, waleczność, zrozumienie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów oraz poszukiwanie niestandardowych i nowatorskich rozwiązań z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.  

OBRONA PRAW KLIENTA
Obrona praw podejrzanego lub oskarżonego w sprawie karnej to wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony prawnej bez względu na etap postępowania, a także dbałość o przestrzeganie zasad prawnych przez organy wymiaru sprawiedliwości.

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
Dążenie do doskonałości to ciągłe zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych a także poszukiwanie nowych metod i sposobów realizacji oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Staramy się aktywnie wykorzystywać nowoczesne technologie tak aby zapewnić naszym Klientom najlepszy poziom usług.   

ZESPÓŁ
Zespół to eksperci z różnych dziedzin prawa darzący się wzajemnym zaufaniem, zaangażowani we współpracę i rozwój kancelarii, tworzący dzięki kulturze i organizacji pracy dodatkową wartość dla Klienta przyczyniając się do wzrostu jego satysfakcji i zadowolenia z wykonanych usług. Adwokaci i radcowie prawni dostępni są w Katowicach, w Warszawie i w Krakowie. Pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju. 


Nasza misja


Chcemy zapewniać menedżerom i organizacjom kompleksową i właściwą ochronę prawną w związku z ich działalnością poprzez dostarczanie każdego dnia najwyższej jakości usług stawiając Klienta i jego potrzeby zawsze na pierwszym miejscu.


Nasza wizja


Nowoczesne doradztwo prawne jako obowiązek i przywilej dostarczania najwyższej jakości usług poprzez odpowiednie kwalifikacje, praktykę i doświadczenie, a także umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy, pracy zespołowej oraz pełnego zaangażowania każdego prawnika w sprawy naszych Klientów. Jesteśmy otwarci na nowe technologie i rozwiązania oraz nowatorskie podejście do pracy. Nowoczesne usługi prawne wymagają od nas, prawników, tego, aby stale wyprzedzać oczekiwania Klientów i dostarczać usługę i wsparcie "na żądanie" i bez względu na okoliczności.

Jeśli nasi Klienci pracują, my pracujemy również!