O Kancelarii

O Kancelarii

Chmielniak Adwokaci jest wiodącą kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Jesteśmy stale obecni w Katowicach (adwokat Katowice), Warszawie (adwokat Warszawa) i Krakowie (adwokat Kraków). 

Posiadamy interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje oraz szerokie i dogłębne spojrzenie na kwestie gospodarcze, podatkowe i biznesowe. Szczególne i priorytetowe miejsce zajmują sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe oraz compliance, w tym dostosowanie działań firm i przedsiębiorstw do wymogów prawa (regulacje, polityki). Nasze kompetencje na polu biznesowym i gospodarczym wynikają także z bieżącej współpracy z podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami publicznymi, a także z osobistych doświadczeń partnerów kancelarii, którzy wiele lat pełnili funkcje w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych.

  • Sprawy karne, karne gospodarcze i sprawy karne skarbowe stanowią zasadniczą część naszej specjalizacji
  • Zapewniamy pomoc menedżerom w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Pomagamy menedżerom w postępowaniach dotyczących ich odpowiedzialności za zaległości podatkowe, w sprawach o działanie na szkodę spółki oraz odpowiedzialności za zobowiązania wobec wierzycieli.
  • Wspieramy dyrektorów działów prawnych w zakresie prawa karnego gospodarczego, karnego skarbowego, administracyjnych kar finansowych, programów zgodności, w tym tworzeniu polityk w obszarze m.in. antykorupcji, ochrony danych osobowych, kodeksów etyki.
  • Doradzamy organizacjom w zakresie wdrażania skutecznych instrumentów compliance, prowadzimy audyty oraz szkolenia. Reprezentujemy organizacje w sprawach przeciwko byłym członkom zarządu. Reprezentujemy organizacje w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
  • Zapewniamy pomoc prawną w sprawach podatkowych i administracyjnych, w których przedmiotem może być nałożenie administracyjnej kary finansowej.
  • Bronimy w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Jesteśmy pełnomocnikami oskarżycieli posiłkowych

Niezależnie od ochrony prawnej, chcąc zapewnić naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo, współpracujemy z biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, pracownikami naukowymi, agencją PR, oraz firmami zajmującymi się informatyką śledczą, a także ochroną przed inwigilacją.

Kancelaria oraz indywidualnie mec. Łukasz Chmielniak zostali wyróżnieni wyróżnieni w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie White collar crime.