Aplikant adwokacki lub radcowski

Chmielniak Adwokaci nawiąże współpracę z aplikantami adwokackimi lub radcowskimi w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków

 • Świadczenie najwyższej jakości usług klientom kancelarii
 • Zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przez kancealrię, zgodnie z posiadanym doświadczeniem
 • Wsparcie adwokatów i radców prawnych w świadczeniu pomocy prawnej
 • Udział w czynnościach procesowych na każdym etapie sprawy
 • Kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości w prowadzonych sprawach
 • Udział w projektach dla klientów instytucjonalnych w zakresie „compliance crime”
 • Bieżące kontaktowanie się z klientami kancelarii w celu zapewnienia im najwyższego poczucia komfortu i bezpieczeństwa i dostarczania najwyższej jakości usług

Wymagania

 • Status aplikanta adwokackiego lub radcowskiego
 • Doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programu MS Word

Dodatkowym atutem kandydata będzie; 

 • Znajomość prawa cywilnego i karnego, w tym prawa karnego gospodarczego
 • Chęć specjalizacji w określonej gałęzi prawa potwierdzona aktywnością i zaangażowaniem w tym obszarze
 • Znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office
 • Znajomość drugiego języka


Ponadto:

Od kandydatów oczekujemy odpowiedzialności za prowadzone sprawy. Ważna jest dla nas także umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz otwartość na nowe inicjatywy a także swoboda w poruszaniu się w obszarze social media. Świadczenie usług może oznaczać konieczność odbywania podróży służbowych w związku z prowadzonymi sprawami. Wykluczamy pracę zdalną lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Praca w Katowicach. 


Oferujemy:

Pracę w prężnie rozwijającej się kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną w rozwojowych i interesujących dziadzinach prawa karnego gospodarczego.

Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie doświadczeń zawodowych poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach i sprawach prowadzonych przez kancelarię.

Atrakcyjne warunki pracy

Przejrzyste warunki wynagradzania adekwatne do umiejętności, zaangażowania oraz osiąganych celów kancelarii.

Możliwość rozwoju zawodowego.


Jak aplikować?

Prosimy skorzystać z naszego formularza dostępnego tutaj. 


Klauzula informacyjna.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych (40-079) Katowice ul. Gliwicka 6/2. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na wzięcie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu wyboru kandydata i po zakończeniu tego procesu nie będą dalej przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do: żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wydania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem o ile podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora oraz innym podmiotom na podstawie stosownych upoważnień lub zawartych umów (klienci i kontrahenci administratora, dostawcy itp.). Ponadto, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe, w związku z prowadzoną rekrutacją, nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.