Jak możemy Ci pomóc?

Wiemy, że możesz potrzebować pomocy prawnej w związku ze skutkami epidemii koronawirusa. 

Nowa sytuacja generuje nowe ryzyka prawno karne, związane z działalnością prowadzoną w warunkach epidemii. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub menedżerem możesz ponosić odpowiedzialność karną także z uwagi na sytuacje, które dotychczas nie występowały. 

Dzwoniąc lub pisząc do nas, znajdziesz pomoc w następujących obszarach; 


Zakres pomocy

  • Odpowiedzialność menedżerów i pracodawców w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych
  • Postępowania karne wobec osób działających na szkodę wierzycieli
  • Sprawy karne z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
  • Odpowiedzialność prawna z tytułu błędów medycznych
  • Reprezentacja w sprawach karnych prowadzonych na podstawie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
  • Pomoc w sprawach podatkowych skutkujących odpowiedzialnością finansową lub karną skarbową
  • Odpowiedzialność karna z ustawy o rachunkowości 
  • Obrona w sprawach o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w tym w sprawach o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób

Dla kogo?

Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Prawnicy przedsiębiorstw