Nasz zespół

Kancelaria

Łukasz Chmielniak

Adwokat | Partner

Partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Wyróżniony w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie White collar crime. Specjalizuje się w obronie menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Występuje również w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Reprezentuje klientów w sporach regulacyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących nałożenia na członków organów spółek administracyjnych kar finansowych.

więcej

Robert Gniezdzia

Radca Prawny | Partner

Partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje się prawem gospodarczym i regulacyjnym, w tym problematyką ochrony danych osobowych oraz compliance. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego i regulacyjnego. 

więcej

dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Radca Prawny | Of counsel

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

więcej

Anna Copp

Adwokat

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie spółek oraz prawie cywilnym i gospodarczym doradzając podmiotom gospodarczym w obszarze prowadzonej działalności.

więcej

Marcin Klonowski

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Przeprowadza audyty prawnokarne oraz projektuje rozwiązania ograniczające ryzyko wystąpienia przestępstw w spółkach. 

więcej

Hanna Chmielniak

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w zagadnieniach związanych zawieraniem i realizacją kontraktów. 

więcej

Adam Kocemba

Adwokat

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych i doradza w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek handlowych, w tym startupów i akceleratorów. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych oraz w negocjacjach biznesowych.

więcej

Łukasz Breguła

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym, a także w prawie karnym skarbowym. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych w przedmiocie identyfikacji i ograniczania ryzyka na gruncie prawa karnego. Występował w kilkuset postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, zarówno karnych jak i cywilnych.

więcej

Mariusz Palian

Aplikant Adwokacki

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz prawie własności przemysłowej. Zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrażaniem systemów compliance.

więcej

Iwona Hydel

Administracja

W Kancelarii odpowiada za prawidłowe i efektywne działanie biura oraz koordynację oddziałów kancelarii. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w renomowanych śląskich kancelariach prawnych jako kierownik sekretariatu i dyrektor biura.   

więcej

Katarzyna Jonczyk

Administracja

Z kancelarią Chmielniak Adwokaci związana od 2016 roku. Odpowiada za prawidłową pracę biura, obsługę klientów oraz wsparcie pracowników merytorycznych w realizacji zadań. 

więcej

Martyna Kozłowska

Administracja

Z kancelarią Chmielniak Adwokaci związana od 2020 roku. Jest odpowiedzialna za prawidłową pracę sekretariatu oraz bieżącą obsługę klientów. Studentka prawa w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

więcej