Łukasz Chmielniak

Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Wyróżniony w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie White collar crime. Specjalizuje się w obronie menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Występuje również w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Reprezentuje klientów w sporach regulacyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących nałożenia na członków organów spółek administracyjnych kar finansowych.

Łukasz Chmielniak świadczy również usługi doradcze, a także bierze udział we wdrażaniu w organizacjach procedur compliance. Zajmuje się również działalnością naukową. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych.

Łukasz Chmielniak jest autorem licznych komentarzy prasowych w zakresie prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Łukasz Chmielniak był uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prowadzi również szkolenia w materii odpowiedzialności karnej menedżerów oraz odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. 

Łukasz Chmielniak jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Łukasz Chmielniak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Śląski i University of Cambridge. W 2018 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Łukasz Chmielniak pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek kapitałowych, takich jak Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., czy Beskid Ekosystem Sp. z o.o. Autor polecanego bloga poświęconego przestępczości „białych kołnierzyków” oraz obronie w sprawach karnych gospodarczych  http://bialekolnierzyki.com.pl/.”

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również w stopniu podstawowym językiem niemieckim.

Dorobek naukowy

Literatura naukowa

 • Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 (współautor)
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, współautor, Wolters Kluwer, 2020

Publikacje w prasie i komentarze prasowe

 • "Realne widmo konfiskaty rozszerzonej. Na wojnie z oszustami ucierpią też niewinni” Dziennik Gazeta Prawna, 2017
 • „Brudna kasa pierze się dobrze” Puls Biznesu, 2017
 • „Przestępcy gospodarczy będą trafiać za kratki albo płacić karę” Forbes, 2015
 • „Niepłacący podatków to nie piraci drogowi” Dziennik Gazeta Prawna, 2015
 • „Pralnie pieniędzy mają się dobrze” Puls Biznesu, 2014
 • “Pobrudzone białe kołnierzyki maszerują za więzienne kraty”, Dziennik.pl, 2014
 • “Nawet nie myśl o praniu pieniędzy” Puls Biznesu, 2015
 • “Artykuł 585 Kodeksu spółek handlowych”, Polski Prawnik, 2016
 • “Kontrowersje dotyczące kar za wyłudzenia podatku VAT”, Poradnik Handlowca, 2016
 • “Prokuratorem w adwokata” Polski Prawnik, 2016
 • "Realne widmo konfiskaty rozszerzonej. Na wojnie z oszustami ucierpią też niewinni" Gazeta Prawna, 2017
 • "Brudna kasa pierze się dobrze" Puls Biznesu, 2017
 • "Przestępcy gospodarczy będą trafiać za kratki albo płacić karę" Forbs, 2015
 • Podatnicy są w coraz trudniejszej sytuacji

Dane kontaktowe

Email

lchmielniak@chmielniak.com.pl

Telefon

606833038

LinkedIn