Pomagamy prawnikom w organizacjach

Wiemy jak wielu obowiązkom muszą sprostać wewnętrzne działy prawne. Prawnicy organizacji posiadają rozległą wiedzę w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego a także w dziedzinach, w których działa obsługiwana przez nich organizacja. Sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe nie są w centrum uwagi i specjalizacji wewnętrznych działów prawnych. Dlatego też rozumiemy, czego oczekują od nas prawnicy działów prawnych. Jesteśmy gotowi aby dzięki specjalistycznej wiedzy, doskonałej znajomości prawa karnego i postępowania karnego móc wesprzeć nawet w tych najtrudniejszych sprawach, które mogą się zdarzyć. 

Wzrost liczby przepisów o represyjnym charakterze powoduje wzmożoną liczbę kontroli, zatrzymań i aktów oskarżenia. Możesz powierzyć sprawy związane z przestępstwami gospodarczymi specjalistom. 

Dbamy również o wizerunek organizacji zarządzając informacjami podczas sytuacji kryzysowych. Współpracujemy z psychologiami i agencjami PR w zakresie zarządzania kryzysowego. 


Zakres pomocy

  • doradztwo w zakresie prawa karnego materialnego i prawa karnego skarbowego 
  • sporządzanie opinii w zakresie prawa karnego i procedury karnej 
  • szkolenia w zakresie przestępstw gospodarczych i skarbowych - znamiona, sposoby wykrywania, sankcje 
  • udział w postępowaniach wyjaśniających 
  • wsparcie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych przez organy kontrolne lub organy sprawiedliwości 
  • świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym   

Dla kogo?

Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne
Fundacje
Stowarzyszenia
Szefowie działów prawnych
Prawnicy przedsiębiorstw
Oficerowie compliance

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci