Kontrole wykorzystania Tarczy Antykryzysowej

Zwrot środków pochodzących z programów jakie zostały wdrożone w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 może przysporzyć przedsiębiorcom wielu problemów. Uchwalane w dużym pośpiechu specustawy covidowe pełne są niespójności i wynikające z nich wątpliwości, które w istotny sposób zwiększają ryzyko dowolnej wręcz interpretacji. Przedsiębiorcy zmagający się ze skutkami spowolnienia gospodarczego mogą zostać zmuszeni do zwrotu otrzymanych środków a w skrajnych przypadkach mogą ponosić odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń na potrzeby wnioskowania o wsparcie z budżetu. 

Proponujemy przedsiębiorcom wsparcie w postępowaniu administracyjnym w przypadku wszczęcia kontroli wykorzystania środków a także pomoc prawno-karną w sytuacji wszczęcia postępowania karnego w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorcę w związku z uzyskaniem jakiejkolwiek pomocy w ramach waliki z COVID.


Produkt skierowany jest do:

Przedsiębiorców i menedżerów, którzy w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną COVID-19 wnioskowali i uzyskali wsparcie finansowe ze środków publicznych bez względu na źródło ich pochodzenia oraz wysokość uzyskanego wsparcia, w tym firm wobec których toczą się postępowania o; 

 • zwrot dofinansowania udzielanego do wynagrodzeń pracowniczych z FGŚP
 • zwrot środków i dofinansowania udzielanego przez powiatowe urzędy pracy 
 • zwrot subwencji wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej 
 • zwrot pożyczki udzielonej przez Agencje Rozwoju Przemysłu 
 • zwrot świadczeń postojowych 
 • zwrot środków uzyskanych z mikropożyczek 
W ramach pomocy prawnej świadczymy usługi obejmujące także wykazanie przez przedsiębiorcę prawidłowości wykorzystania pozostałych mechanizmów pomocowych, w tym:
 • odliczenie darowizn od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki 
 • odliczenie straty podatkowej 
 • ulgi w spłacie podatków 
 • zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne

Jak możemy Ci pomóc?

Czego się możesz spodziewać?


 1. Pomoc prawna w trakcie kontroli o zwrot środków pochodzących na wsparcie przedsiębiorców 
 2. Zastępstwo procesowe i obrona w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w kierunku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą w związku z ubieganiem się po pomoc z Tarczy Antykryzysowej  
 3. Pomoc prawna w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi 
 4. Pomoc prawna w postępowaniach prowadzonych przez ZUS w związku z uzyskanym wsparciem COVID-19
 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności