Odpowiedzialność osobista menedżera

Funkcja członka zarządu wiążą się z dużą odpowiedzialnością i szerokim zakresem odpowiedzialności zarówno za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, zaległości podatkowe, jak i z tytułu odpowiedzialności za naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez menedżera chociażby z powodu podejmowanie decyzji z nienależytą starannością.

Członek zarządu, ale także likwidator, może odpowiadać całym swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja prowadzona przeciwko niej okaże się bezskuteczna. Aby uwolnić się od tej odpowiedzialności musi przede wszystkim wykazać, że we właściwym czasie podjął działania restrukturyzacyjne. Jeżeli tego nie zrobił, musi udowodnić, że nie ponosi za to winy lub wierzyciel spółki nie poniósł odpowiedzialności.

Świadomość prawna przedsiębiorców jest coraz większa. Wierzyciele niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością coraz chętniej sięgają po możliwość ściągnięcia długu spółki od osób, które nią zarządzają lub zarządzały.

Produkt skierowany jest do:

 • aktualnych członków zarządu i likwidatorów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zagrożonych niewypłacalnością 
 • aktualnych i byłych członków zarządu oraz likwidatorów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wobec, których wysunięto roszczenia za zobowiązania spółki
 • wierzycieli niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • byłych i aktualnych członków zarządu, wobec których toczy się postępowanie w zakresie orzeczenia subsydiarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe
 • byłych i aktualnych członków zarządu, wobec których prowadzone są sprawy o naprawienie szkody z tytułu działania na szkodę spółki

Jak możemy Ci pomóc?

Czego możesz się spodziewać?

 1. Oferujemy doradztwo dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zagrożonych niewypłacalnością, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności za długi spółki.
 2. Reprezentujemy menedżerów w postępowaniach cywilnych w zakresie ich solidarnej odpowiedzialności jako członków zarządu za zobowiązania spółki. 
 3. Zapewnimy profesjonalne wsparcie dla wierzycieli niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zaspokojeniu się z majątku prywatnego członka zarządu tych spółek na każdym etapie postępowania.
 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności