Postępowanie korupcyjne

Korupcja jest jednym z bardziej aktualnych problemów życia publicznego. Problem ten nie ogranicza się dziś jednak do sprawowania funkcji publicznej, lecz łączy się również z obrotem gospodarczym, branżą sportową czy przemysłem farmaceutycznym. 

Choć korzyści, jakie przynieść może korupcja, wydawać się mogą spore, znaczne są także możliwe konsekwencje prawnokarne takiego zachowania: tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności często łączona z wysoką grzywną, przepadek korzyści majątkowych, zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania zawodu, podanie wyroku do publicznej wiadomości. 

Walka organów ścigania z korupcją stale przybiera na sile. Wyspecjalizowane jednostki jak Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stronią w szczególności od prowokacji czy utrwalania rozmów telefonicznych celem pozyskania dowodów potwierdzających korupcję.

Produkt skierowany jest do:

 • osób pełniących funkcję publiczną, którym stawia się zarzut sprzedajności z art. 228 k.k.
 • menadżerów, którym stawia się zarzut sprzedajności z art. 296a k.k.
 • podmiotów, w stosunku do których toczy się postępowanie o przekupstwo z art. 229 k.k. lub art. 296a k.k.
 • osób, wobec których toczy się postępowanie o inne przestępstwa korupcyjne, w tym o czyny:
          płatnej protekcji z art. 230 k.k. lub art. 230a k.k. 
          korupcji wyborczej z art. 250a k.k.  
          łapownictwa z art. art. 46 ustawy o sporcie
          łapownictwa z art. art. 54 ustawy o refundacji leków
 • wszystkich osób fizycznych, którym złożona dopiero została propozycja korupcyjna
 • jednostek organizacyjnych, które mogą zostać ukarane w związku z przestępstwem korupcyjnym na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Jak możemy Ci pomóc?

Czego się możesz spodziewać?


 1. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących korupcji zarówno dla osób, które z różnych powodów zdecydowały się na wręczenie łapówki, jak również dla osób, które ją przyjęły.
 2. Przygotujemy do Ciebie strategie procesową z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków prawnych, w tym klauzuli bezkarności za czyn przekupstwa, oraz będziemy Cie reprezentować na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania aresztowego.
 3. Zapewniamy wsparcie jednostkom organizacyjnym w ramach postępowanie o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego za popełnione w jej ramach przestępstwa korupcyjne.
 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności