Restrukturyzacja Fair

Liczba przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią koronawirusa utracili płynność finansową, jest znaczna. Kryzys gospodarczy wydaje się nieunikniony. Menadżerowie zmuszeniu są tymczasem podejmować trudne decyzje dotyczące zarówno majątku przedsiębiorstwa, jak i przyszłości firmy w ogóle.

W ramach Tarczy Antykryzysowej proponuje się przedsiębiorcom m.in. zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, świadczenie postojowe czy mikropożyczki. Niezależnie od pomocy rządowej, osoby zarządzające mogą jednak myśleć o zabezpieczeniu składników majątkowych na wypadek konieczności ogłoszenia upadłości firmy.

Pomimo nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, z podejmowanych obecnie działań menadżerowie będą następnie rozliczani. Ryzyk prawnokarnych jest tymczasem sporo: naruszenia obowiązków pracowniczych, czyny nieuczciwej konkurencji, działanie na szkodę wierzycieli. Choć restrukturyzacja różnie może wyglądać, w każdym przypadku należy dołożyć starań, aby przeprowadzić ją zgodnie z zasadami fair play.


Produkt skierowany jest do:

menedżerów, w stosunku do których toczą się postępowania karne o popełnienie;

 • przestępstwa z art. 399 lub art. 400 ustawy Prawo restrukturyzacyjne
 • przestępstwa z art. 522 lub 523 ustawy Prawo upadłościowe
 • przestępstwa na szkodę wierzycieli art. 300, 301, 302 ustawy Kodeks Karny

wierzycieli podejrzewających, że doszło do ukrycia lub wyprowadzenia majątku dłużnika, wierzycieli w związku z procesami sądowymi wobec byłych i obecnych członków zarządu, w tym;

 • o roszczenia o zapłatę długów należących do spółki
 • ze skargi pauliańskiej z art. 527 Kodeksu cywilnego

menedżerów i przedsiębiorców;

 • chcących chronić swój majątek osobisty w procesie restrukturyzacji i upadłości
 • wobec których wierzyciele kierują roszczenia o zapłatę długów należących do spółki

Jak możemy Ci pomóc?

Czego się możesz spodziewać?


 1. Zapewnimy profesjonalną obronę menedżerom oskarżonym w postępowaniach karnych prowadzonych w związku z restrukturyzacją lub upadłością na każdym etapie postępowania. 
 2. Wpieramy menedżerów i organizacje w postępowaniach karnych związanych z utrudnianiem lub uniemożliwianiem egzekucji.
 3. Reprezentujemy menedżerów i organizacje w postępowaniach cywilnych w związku z odpowiedzialnością za działanie na szkodę spółki lub w postępowaniach dotyczących solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.
 4. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub przedsiębiorców niewypłacalnych.
 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności