Tarcza Karnoskarbowa

Nieodłącznym elementem regulacji podatkowych są przepisy karne. Jak wynika z raportów, liczba wszczynanych postępowań karnoskarbowych co roku rośnie. Organy skarbowe nie zadowalają się już opłacaniem należnego podatku. Domagają się również sankcji karnych.

Postępowanie karnoskarbowe różni się od postępowania podatkowego. Stanowi duże ryzyko nie tylko dla organizacji ale również dla samego menedżera. Możliwość zastosowania środków w postaci zabezpieczenia majątkowego czy zakazu prowadzenia określonej działalności może wymiernie wpłynąć na sytuację finansową oraz karierę zawodową już w chwili wszczęcia sprawy.

Pierwsze kroki zabezpieczające przed ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej trzeba rozważyć jak najszybciej, już na etapie podejmowania decyzji lub w trakcie postępowania podatkowego. Działania podejmowane z wyprzedzeniem mogą ograniczyć ryzyko wszczęcia postępowania karnoskarbowego lub zwiększyć szanse na oczyszczenie z zarzutów w sprawie sądowej.


Produkt skierowany jest do:

menedżerów i członków zarządów
 • decydujących o transakcjach gospodarczych w branżach zagrożonych wyłudzeniami VAT,
 • podejmujących obarczone ryzykiem decyzje dotyczące rozliczeń podatkowych,
 • nadzorujących postępowania podatkowe prowadzone w organizacji,
 • przesłuchiwanych w postępowaniach podatkowych i karnoskarbowych w charakterze świadków,
 • przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karnoskarbowe w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
doradców podatkowych oraz księgowych
 • opracowujących mechanizmy optymalizacji podatkowej oraz dokonujący księgowania transakcji gospodarczych,
 • przesłuchiwanych w postępowaniach podatkowych i karnoskarbowych w charakterze świadków,
 • przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karnoskarbowe w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
organizacji i przedsiębiorstw
 • zagrożonych uwikłaniem w transakcje oparte na mechanizmach wyłudzenia VAT,
 • korzystających z mechanizmów optymalizacji podatkowej,
 • będących uczestnikiem postępowań podatkowych oraz zagrożonych obowiązkiem poniesienia odpowiedzialności posiłkowej w sprawach karnoskarbowych

Jak możemy Ci pomóc?

Czego się możesz spodziewać?

 1. Oszacujemy ryzyka karnoskarbowe łączące się z podejmowanymi w organizacji decyzjami.
 2. Będziemy towarzyszyli w postępowaniach podatkowych konsultując poszczególne działania z perspektywy ochrony kadry menedżerskiej przed odpowiedzialnością karnoskarbową.
 3. Zminimalizujemy możliwość zastosowania zabezpieczeń oraz środków zapobiegawczych nakładanych przez organy ścigania w postępowaniach karnoskarbowych.
 4. Zagwarantujemy optymalną obronę w postępowaniach karnoskarbowych. 1. Dostępu do wszystkich dokumentów i historii sprawy 24/7
 2. Stałego kontakt z dedykowanym prawnikiem, który będzie prowadził Twoje sprawy
 3. Pełnej kontroli kosztów prowadzania sprawy oraz elastycznego sposobu rozliczeń
 4. Narzędzi komunikacji zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności