Compliance

Znaczenie compliance w organizacjach stale wzrasta. Prawidłowo wdrożone systemy zgodności mogą przesądzić o tym, że spółka zminimalizuje ryzyko a dodatkowo, będzie w stanie to ryzyko kontrolować. Compliance pozostaje istotny także z punktu widzenia prowadzonych postępowań wobec spółki czy jej menedżerów. Nie da się ukryć, że odpowiedzialność ma miejsce wtedy kiedy albo systemu compliance nie było albo był wadliwy. Organizacja nie musi ponosić olbrzymich nakładów na wdrażanie mechanizmów compliance. Powinny one być uzależnione od skali działalności, kontekstu i otoczenia biznesowego a także oceny ryzyka. Dopiero tak przeprowadzona analiza pozwoli na zastosowanie adekwatnych narzędzi i instrumentów.

Zakres pomocy

 • prowadzenie audytów compliance w organizacji
 • opracowywanie i weryfikacja przyjętych w organizacji polityk zgodności 
 • wdrożenie Compliance Manegment System (wg normy ISO19600) 
 • projektowanie mechanizmów zapobiegających korupcji i nadużyciom
 • przygotowywanie polityk z obszaru compliance crime
 • opracowywanie regulacji wewnętrznych (kodeksy etyczne, polityki antykorupcyjne, prezentowe) 
 • dedykowane szkolenia wewnętrzne 
 • wsparcie w zakresie uzyskiwanej przez organizacje zgodności wynikającej między innym z;  
  • zasad ochrony danych osobowych
  • przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
  • czynów nieuczciwej konkurencji 
  • naruszeń prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej 
  • zmów przetargowych i zamówień publicznych  

Dla kogo?

Klienci instytucjonalni
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne
Szefowie działów prawnych
Prawnicy przedsiębiorstw
Oficerowie compliance

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci