Compliance

Wspieramy naszych klientów w opracowywaniu oraz wdrażaniu systemów zapewnienia zgodności. Projektujemy zarówno pojedyncze regulacje compliance jak i złożone systemy zarządzania zgodnością całej organizacji.  

Doświadczenie jakie posiadamy zarówno w sprawach karnych gospodarczych jak i w zarządzaniu programami compliance pozwala nam tworzyć efektywne regulacje uwzględniające źródła i poziom ryzyka organizacji. Oceniamy strukturę, procesy biznesowe i operacyjne oraz branże i profil działalności aby w jak najlepszym stopniu odpowiedzieć na potrzeby organizacji i zgodność z regulacjami.  Doradzamy klientom w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi bez względu na skalę działalności oraz wspieramy na każdym etapie tworzenia programów compliance 

W ramach naszej oferty wspieramy klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz identyfikujemy ryzyka nadużyć podatkowych, źródła popełniania przestępstw gospodarczych przez kadrę menedżerską i rozpoznajemy obszary potencjalnej niezgodności i ich wpływu na ryzyka prawne przedsiębiorstwa. Jesteśmy świadomi roli jaką odgrywają wewnętrzne działy prawne i służymy pomocą prawnikom wewnętrznym we wszystkich aspektach związanych z ochroną organizacji przed odpowiedzialnością.  

Pomagamy menedżerom w identyfikacji ryzyk braku zgodności oraz reprezentujemy menedżerów w postępowaniach compliance 

Zakres pomocy

 • identyfikujemy ryzyka braku zgodności w organizacji 
 • wykonujemy audytu oraz analizy w zakresie obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie uzyskania zgodności 
 • opracowujemy  wewnętrzne polityki, instrukcje, kodeksy i inne dokumenty  compliance 
 • projektujemy, wdrażamy i nadzorujemy systemy zarządzania zgodnością (Compiance Managemnt System)   
 • wdrażamy mechanizmy zapobiegające korupcji i nadużyciom finansowym 
 • uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych. 
 • prowadzimy szkolenia z obszaru compliance według autorskiej metody szkoleniowej 
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań karnych, karnych skarbowych oraz administracyjnych wynikających z braku zgodności lub naruszenia przepisów regulacyjnych  

  Pomagamy między innymi w zakresie przepisów;  

 • dotyczących ochrony danych osobowych 
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
 • czynów nieuczciwej konkurencji  
 • prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej  
 • zmów przetargowych i zamówień publicznych  
 • rynku finansowego 
 • ochrony konkurencji i konsumentów 
 • prawa podatkowego 

    


Dla kogo?

Klienci instytucjonalni
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne
Szefowie działów prawnych
Prawnicy przedsiębiorstw
Oficerowie compliance