Doradztwo korporacyjne

Specjalizacje

Doradztwo korporacyjne obejmuje swoim zakresem pomoc prawną i asystę w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych.

Prawnicy kancelarii doradzają w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, a także tworzenia, łączenia, podziału oraz likwidacji podmiotów gospodarczych świadczą również usługi związane z przekształceniami organizacji wskazując najlepsze rozwiązania zarówno, pod względem prawnym, organizacyjnym oraz biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych i regulacyjnych.

Oferujemy także usługi prawne w zakresie postępowań karnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym postępowania wobec członków organów spółek.

Zakres pomocy

 • zakładanie spółek, przekształcenia, łączenie oraz likwidacja spółek, doradztwo w zakresie zakładania fundacji i stowarzyszeń
 • bieżąca obsługa spółek, w tym zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, posiedzeń nadzorczych i zarządów, sporządzenia statutów i umów spółek
 • doradztwo w zakresie zmian kapitałów, w tym obrót udziałami lub akcjami 
 • doradztwo w zakresie ochrony praw wspólników lub akcjonariuszy
 • tworzenie przepisów i regulacji wewnętrznych 
 • opracowywanie umów oraz udział w negocjacjach handlowych oraz dochodzenie roszczeń z kontraktów lub ochrona przed roszczeniami 
 • reprezentacja spółek w sporach sądowych; cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, podatkowych i karnych 
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów
 • sporządzenie kontraktów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji  
 • doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji w postępowaniach rejestrowych
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
 • prowadzenie audytów due diligence w ramach planowanych transakcji gospodarczych lub przekształceniowych 
 • restrukturyzacji i postępowania upadłościowe 

Dla kogo?

Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia


Chmielniak Adwokaci