Ochrona menedżerów i organizacji przed odpowiedzialnością karną

Zapewniamy kompleksową ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością. Zarówno w zakresie odpowiedzialności karnej ale także odpowiedzialności finansowej czy odszkodowawczej. Wiemy, że menedżerowie narażeni są na ryzyka, których bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, nie sposób wyeliminować. 

W celu zapewnienia najlepszej ochrony naszym klientom stworzyliśmy zespół prawników, którzy posiadają bogate doświadczenie sądowe oraz interdyscyplinarną wiedzę. Świadczymy pomoc prawną na etapie przygotowawczym, w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, a także występujemy jako obrońcy podejrzanych (menedżerów) lub jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych lub oskarżycieli prywatnych. Występujemy we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych.

Najdalej idącą jest odpowiedzialność karna menedżera lub organizacji. Podmioty gospodarcze i menedżerowie narażone są na różnorakie ryzyka, które skutkować one mogą:

 • nałożeniem wysokich grzywien,
 • zajęciem mienia lub konfiskatą mienia,
 • zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ustanowieniem zarządu przymusowego przedsiębiorstw, a nawet
 • pozbawieniem wolności

Specyfika przestępstw gospodarczych i skarbowych wymaga od prawników bogatej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w zakresie norm rządzących obrotem gospodarczym i regulujących funkcjonowanie uczestników takiego obrotu, w szczególności wynikających z prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa spółek lub prawa administracyjnego. 

Zakres pomocy

 • pomoc prawna w zakresie: 
  • przestępstw korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,
  • postępowań podatkowych w tym karuzel podatkowych i przestępstw związanych z VAT
  • przestępstw niegospodarności w organizacjach, jak również grupach kapitałowych,
  • przestępstw przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw fałszu intelektualnego oraz materialnego,
  • prania pieniędzy, 
  • oszustw gospodarczych,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie:
  • przestępstw na rynkach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi
  • przestępstw przeciwko wierzycielom,
  • przestępstw skarbowych,
  • przestępstw przeciwko ochronie informacji.

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Spółki publiczne

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci