Odpowiedzialność członków zarządu

Specjalizacje

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Dla członków zarządów lub członków rad nadzorczych pełnienie określonych funkcji wymaga nie tylko dużej wiedzy w zakresie działania przedsiębiorstwa ale także świadomości zagrożeń jakie wiąże się z odpowiedzialnością menedżera za konsekwencje swoich decyzji. Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie dotyczące wszystkich spraw, w których może zaistnieć ich osobista odpowiedzialność cywilna, w tym finansowa, za skutki podejmowanych przez nich decyzji. 

Nasi prawnicy są nie tylko doskonale przygotowani merytorycznie ale posiadają praktyczne doświadczenia związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.  

W ramach prowadzonej obsługi prawnej naszym klientom doradzamy także w bieżącej działalności. Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych, a także doradza w procesach przekształceń, likwidacji, restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. 

Zakres pomocy

  • reprezentacja menedżerów w postępowaniach z art 299 KSH związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki wobec wierzycieli
  • pomoc prawna dla członków zarządów w sprawach odpowiedzialności związanej z wyrządzoną spółce szkodą
  • dochodzenie roszczeń cywilnych od menedżerów w związku z pełnioną funkcją 
  • występowanie w sprawach związanych z tzw. należytą starannością menedżera 
  • reprezentacja członków rad nadzorczych w związku z odpowiedzialnością za naruszenia obowiązków informacyjnych spółek publicznych 
  • opiniowanie, sporządzanie i weryfikacja kontraktów menedżerskich 
  • prowadzenie audytów due diligence 
  • pomoc prawna w sprawach odpowiedzialności likwidatorów, syndyków, nadzorców sądowych i doradców restrukturyzacyjnych 
  • reprezentacja spółek w sporach sądowych; cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, podatkowych i karnych 

Dla kogo?

Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Klienci indywidualni
Osoby fizyczne

Kontakt

Robert Gniezdzia - Radca Prawny | Partner

Robert Gniezdzia

r.pr. Robert Gniezdzia posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie a także dyplom MBA Politechniki Warszawskiej
Chmielniak Adwokaci