Odpowiedzialność karna gospodarcza i karna skarbowa

Zapewniamy kompleksową ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową. Bronimy przedsiębiorców i menedżerów w sprawach karnych w każdej fazie postępowania. Występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w sprawach karnych. Reprezentujemy jednostki organizacyjne w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Specyfika przestępstw gospodarczych i skarbowych wymaga od prawników bogatej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w zakresie zasad obrotu gospodarczego. 

Jeśli toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe, w którym możesz stać się podejrzanym a następnie oskarżonym, rozważ udział adwokata już teraz. W sytuacji,  gdy jesteś pokrzywdzony przestępstwem, pomoc adwokata pozwoli zabezpieczyć Twoje interesy majątkowe w toku procesu. 

Zakres pomocy

Świadczymy pomoc prawną zwłaszcza w zakresie przestępstw: 

 • korupcji, w tym przekupstwa i sprzedajności urzędniczej oraz menadżerskiej, jak również płatnej protekcji 
 • działania na szkodę spółki i przywłaszczenia mienia spółki, 
 • oszustw gospodarczych I kapitałowych, 
 • prania pieniędzy, 
 • działania na szkodę wierzycieli, w tym ucieczki z majątkiem I pozornego bankructwa 
 • fałszu intelektualnego oraz materialnego dokumentów, 
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
 • nadużyć na rynku finansowym, w tym ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych oraz manipulacji instrumentami finansowymi, 
 • oszustw i karuzel podatkowych, 
 • obrotu fikcyjnymi fakturami, 
 • uszczuplenia należności z PIT I CIT w związku z optymalizacją podatkową

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne
Osoby fizyczne
Prawnicy przedsiębiorstw
Członkowie rad nadzorczych