Odpowiedzialność podatkowa

W ostatnich latach aparat skarbowy znacząco zwiększył swoją represyjność wobec przedsiębiorców w zakresie prowadzonych kontroli i postępowań skarbowych.  Organy skarbowe zwiększają coraz bardziej zarówno intensywność kontroli, jak również powodują, że są one coraz bardziej dotkliwe dla podmiotów gospodarczych. Mając świadomość powyższych działań pragniemy zapewnić naszym klientom profesjonalną ochronę prawną, w celu zminimalizowania wszelkich form odpowiedzialności skarbowej. Świadczymy kompleksową pomoc prawą w każdej fazie postępowań prowadzonych przez organy skarbowe, tak kontrolnych, jak również podatkowych w zakresie podatku PIT, CIT, VAT, cła lub podatku akcyzowego.  Reprezentujemy Klientów także podczas postępowań kontrolnych prowadzonych przez ZUSa także na etapie postępowań sądowo administracyjnych.    

W ramach pomocy naszym Klientom czynnie uczestniczymy w toczących się postępowaniach, zapewniamy bieżące doradztwo, budujemy linię obrony, przejmujemy bezpośredni kontakt z organami skarbowymi, sporządzamy wszelkie pisma, w tym zastrzeżenia do protokołów kontroli, uczestniczymy w przesłuchaniach i innych czynnościach procesowych. Nasza aktywność wyraża się również w sporządzaniu  odwołań  od decyzji podatkowych oraz od decyzji wydanych przez ZUS. Sporządzamy również skargi do sądów administracyjnych i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym   

Zakres pomocy

Świadczymy pomoc prawną w zakresie: 

  • Postępowań kontrolnych prowadzonych w zakresie podatku VAT, PIT, CIT, cła akcyzy i podatków lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących tak zwanych karuzeli podatkowych   
  • Postępowań podatkowych prowadzonych w zakresie podatku VAT, PIT, CIT, cła akcyzy i podatków lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych karuzeli podatkowych 
  • Postępowań kontrolnych prowadzonych w zakresie składek ZUS  
  • Postępowań  prowadzonych przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego o zaległości podatkowe oraz z tytułu składek ZUS 
  • Postępowań prowadzonych przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego o zwrot dotacji unijnych 
  • Postępowań sądowo administracyjnych wszczętych na skutek złożonych skarg    


Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Spółki publiczne
Osoby fizyczne
Szefowie działów prawnych
Prawnicy przedsiębiorstw