Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i inne daniny publiczne

Nasze usługi

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe może dotknąć każdej osoby, która zobowiązana jest do zapłaty lub poboru podatku. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie ochrony menedżerów i przedsiębiorców w starciu z urzędem skarbowym czy innym organem dochodzącym należności publicznoprawnych. Reprezentujemy menedżerów, którzy ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek, w tym zaległości wobec ZUS. W obszarze naszej specjalizacji są także spory związane z obowiązkiem zwrotu dotacji unijnych. 

Doświadczeni adwokaci i radcy prawni służą pomocą także w obszarze takim jak obrona w sprawach karnych skarbowych. W każdej prowadzonej sprawie podatkowej czy karnej skarbowej zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie naszym klientom kompleksowego wsparcia. Zapewniamy ochronę prawną w zakresie podatków i innych należności publicznoprawnych. Jesteśmy do dyspozycji kiedy trwa kontrola podatkowa, postępowanie administracyjne lub zostały postawione zarzuty w sprawie karnej skarbowej. Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zwiększamy bezpieczeństwo podatkowe prowadzonej przez naszych klientów działalności. Doradzamy w zakresie podatków lokalnych, dochodowych,  podatku VAT, podatku akcyzowego, czy należności celnych. Ponadto wspieramy naszych klientów w uzyskiwaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Zakres pomocy

  • Obrona w sprawach karnych skarbowych oraz reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych skarbowych
  • Reprezentacja podczas kontroli podatkowych, kontroli związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych
  • Pomoc prawna w sporach podatkowych we wszystkich instancjach administracyjnych 
  • Występowanie w postępowaniach podatkowych przed sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym 
  • Bieżące doradztwo podatkowe - podatki lokalne, podatki dochodowe PIT, CIT, podatek VAT, akcyza i cła
  • Planowanie podatkowe i raportowanie schematów podatkowych 
  • Występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Jednostki samorządowe
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Spółki publiczne
Osoby fizyczne

Kontakt

Anna Copp - Adwokat | Młodszy Partner

Anna Copp


Chmielniak Adwokaci