Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i inne daniny publiczne

Nasze usługi

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe może dotknąć każdej osoby, która zobowiązana jest do zapłaty lub poboru podatku. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie ochrony menedżerów i przedsiębiorców w starciu z urzędem skarbowym czy innym organem dochodzącym należności publicznoprawnych. Reprezentujemy menedżerów, którzy ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek, w tym zaległości wobec ZUS. W obszarze naszej specjalizacji są także spory związane z obowiązkiem zwrotu dotacji unijnych. 

Doświadczeni adwokaci i radcy prawni służą pomocą także w obszarze takim jak obrona w sprawach karnych skarbowych. W każdej prowadzonej sprawie podatkowej czy karnej skarbowej zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie naszym klientom kompleksowego wsparcia. Zapewniamy ochronę prawną w zakresie podatków i innych należności publicznoprawnych. Jesteśmy do dyspozycji kiedy trwa kontrola podatkowa, postępowanie administracyjne lub zostały postawione zarzuty w sprawie karnej skarbowej. Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zwiększamy bezpieczeństwo podatkowe prowadzonej przez naszych klientów działalności. 


Zakres pomocy

  • Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach podatkowych, w tym kontrolach podatkowych, w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, cła i akcyzy czy podatków lokalnych 
  • Reprezentujemy klientów w sporach podatkowych we wszystkich instancjach administracyjnych 
  • Zapewniamy obronę w sprawach karnych skarbowych oraz reprezentujemy oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych skarbowych
  • Doradzamy w zakresie dochodzenia przez organy publiczne zwrotu przez spółkę lub przez członków zarządu dotacji unijnych 

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Jednostki samorządowe
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Spółki publiczne
Osoby fizyczne

Kontakt

Anna Copp - Adwokat | Młodszy Partner

Anna Copp


Chmielniak Adwokaci