Reprezentujemy w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zapewniamy kompleksową ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością karną. Bronimy przedsiębiorców i menedżerów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych w każdej fazie postępowania. Występujemy jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych czy skarbowych.  

Specyfika przestępstw gospodarczych i skarbowych wymaga od prawników bogatej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w zakresie zasad obrotu gospodarczego. 

Jeśli toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe w którym możesz stać się podejrzanym a następnie oskarżonym rozważ udział adwokata już teraz. 

Zakres pomocy

 • pomoc prawna w zakresie: 
  • przestępstw korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,
  • postępowań podatkowych w tym karuzel podatkowych i przestępstw związanych z VAT
  • przestępstw niegospodarności w organizacjach, jak również grupach kapitałowych,
  • przestępstw przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw fałszu intelektualnego oraz materialnego,
  • prania pieniędzy, 
  • oszustw gospodarczych,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie:
  • przestępstw na rynkach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi
  • przestępstw przeciwko wierzycielom,
  • przestępstw skarbowych,
  • przestępstw przeciwko ochronie informacji.

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia
Spółki publiczne

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci