Sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe

Prawo karne obecne jest praktycznie w obszarze całego obrotu gospodarczego, co powoduje, że podmioty gospodarcze w sposób ciągły narażone są na różnorakie ryzyka. Skutkować one mogą:

 • surowymi grzywnami
 • zajęciem mienia,
 • zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ustanowieniem zarządu przymusowego przedsiębiorstw, a nawet
 • pozbawieniem wolności

Specyfika przestępstw gospodarczych i skarbowych wymaga od prawników bogatej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w zakresie norm rządzących obrotem gospodarczym i regulujących funkcjonowanie uczestników takiego obrotu, w szczególności wynikających z prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa spółek, czy prawa zamówień publicznych.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony naszym klientom w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych stworzyliśmy zespół prawników, którzy posiadają bogate doświadczenie sądowe oraz interdyscyplinarną wiedzę. Usługi dotyczą występowania w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego, pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżyciela prywatnego we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam także na zapewnienie naszym klientom wsparcia także w prowadzeniu wszelkiej komunikacji z przedstawicielami mediów, rynku, akcjonariuszy czy innych interesariuszy.

Zakres pomocy

 • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych 
 • przestępstwa korupcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,
 • karuzele podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z obrotem wyrobami stalowymi, paliwami, wyrobami spożywczymi, elektronicznymi, czy energią elektryczną,
 • niegospodarność w organizacjach, jak również grupach kapitałowych,
 • oszustwa gospodarcze oraz oszustwa pospolite,
 • przestępstwa przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw fałszu intelektualnego oraz materialnego,
 • pranie pieniędzy,
 • przestępstwa na rynkach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi,
 • przestępstwa przeciwko wierzycielom,
 • przestępstwa skarbowe,
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy,
 • przestępstwa zakłócania przetargów publicznych,
 • przestępstwa związane z błędami medycznymi,
 • cyberprzestępczość.

Dla kogo?

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci