Zapewniamy bezpieczeństwo organizacjom

Towarzyszymy firmom zarówno w chwili ich zawiązania, jak również w trakcie ich dynamicznego wzrostu. Zapewniamy stabilne fundamenty prawne pozwalające właścicielom lub zarządom skupić się na wyzwaniach związanych z codzienną działalnością. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj od prawnika wymaga się nie tylko dużej wiedzy i kompetencji w zakresie prawa, ale także wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza ten zakres, dlatego nasi prawnicy posiadają wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i marketingu oraz bogate doświadczenia menedżerskie. 

Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne pozwalające im nie tylko bezpiecznie funkcjonować ale także aktywnie reagować na zamiany zachodzące w zmieniającej się gospodarce. Dbamy również o wizerunek organizacji zarządzając informacjami podczas sytuacji kryzysowych. Reprezentujemy organizacje w sporach karnych, regulacyjnych, administracyjnych, cywilnych czy podatkowych ale również w kontaktach z mediami. 

Nasi prawnicy rozumieją biznes naszych Klientów i są ich partnerami. Staramy się budować relacje z naszymi Klientami oparte na zaufaniu i zaangażowaniu we wszystkie sprawy jakie ich dotyczą. Jesteśmy na bieżąco, zarówno z obowiązującymi w branży trendami jak i potrzebami naszych Klientów. Zapewniamy najwyższy poziom doradztwa łącząc przygotowanie teoretyczne z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. 

Kancelaria aktywnie wspiera i doradza swoim klientom we wszystkich ich przedsięwzięciach w Polsce i za granicą.


Zakres pomocy

 • spory karne gospodarcze i karne skarbowe 
 • postępowania administracyjne 
 • postępowania podatkowe, celne i fiskalne 
 • spory gospodarcze i dochodzenie należności 
 • doradztwo korporacyjne 
 • spory i postępowania regulacyjne 
 • zbiorowe i indywidualne prawo pracy 
 • ochrona danych osobowych  
 • zamówienia publiczne 
 • obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym
 • planowanie sukcesji

Dla kogo?

Klienci instytucjonalni
Członkowie zarządów
Menedżerowie
Przedsiębiorcy
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Fundacje
Stowarzyszenia

Kontakt

Łukasz Chmielniak - Adwokat | Partner

Łukasz Chmielniak


Chmielniak Adwokaci