Przewiń do treści

Łukasz Breguła

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym, a także w prawie karnym skarbowym. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych w przedmiocie identyfikacji i ograniczania ryzyka na gruncie prawa karnego. Występował w kilkuset postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, zarówno karnych jak i cywilnych.

Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest także prawo prasowe. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych z zakresu odpowiedzialności dziennikarzy. Dokonuje analiz materiałów prasowych przed publikacją pod kątem identyfikacji ewentualnych zagrożeń prawnych. Jako obrońca lub jako pełnomocnik występuje w sprawach o tzw. zniesławienia prasowe.

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego, które ukończył z wynikiem celującym. Otrzymał nagrodę za wybitną pracę magisterską z zakresu prawa karnego. Od 2015 roku odbywał studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa karnego materialnego.

W roku 2015 rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. W marcu 2018 roku uzyskał pozytywny wynik egzaminu adwokackiego i został wpisany na listę adwokatów. Jest członkiem Association Internationale de Droit Pénal.