Przewiń do treści

Łukasz Chmielniak

Adwokat | Partner

Partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Wyróżniony w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie White collar crime w roku 2020 i 2021r. 

Specjalizuje się w obronie menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Występuje również w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Reprezentuje klientów w sporach regulacyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących nałożenia na członków organów spółek administracyjnych kar finansowych. Łukasz Chmielniak świadczy również usługi doradcze, a także bierze udział we wdrażaniu w organizacjach procedur compliance.

Zajmuje się również działalnością naukową. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych. Łukasz Chmielniak jest autorem licznych komentarzy prasowych w zakresie prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Łukasz Chmielniak był uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prowadzi również szkolenia w materii odpowiedzialności karnej menedżerów oraz odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Łukasz Chmielniak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Śląski i University of Cambridge. W 2018 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Łukasz Chmielniak pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek kapitałowych, takich jak Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., czy Beskid Ekosystem Sp. z o.o. Autor polecanego bloga poświęconego przestępczości „białych kołnierzyków” oraz obronie w sprawach karnych gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również w stopniu podstawowym językiem niemieckim.

Literatura Naukowa

  • Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 (współautor)
  • Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, współautor, Wolters Kluwer, 2020

Publikacje w prasie i komentarze prasowe

  • przykład

Wydarzenia z moim udziałem

26/04/2021 Konferencje

Odpowiedzialność członków zarządu – konferencja online

Robert Gniezdzia i Łukasz Chmielniak na konferencji online…