Przewiń do treści

Marcin Klonowski

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Przeprowadza audyty prawnokarne oraz projektuje rozwiązania ograniczające ryzyko wystąpienia przestępstw w spółkach.

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się obroną menadżerów oraz reprezentowaniem interesów spółek w postępowaniach karnych gospodarczych i skarbowych. Przeprowadza audyty zmierzające do oceny ryzyka odpowiedzialności prawnokarnej spółek i menedżerów, w tym w szczególności w zakresie finansowych skutków przestępstw (odpowiedzialność posiłkowa, konfiskata rozszerzona,odpowiedzialność podmiotów zbiorowych). Projektuje procedury zmierzające do minimalizacji ryzyka popełnienia przestępstwa w organizacjach oraz stworzenia kanałów zgłoszeniowych (m.in. procedury antykorupcyjne). Prowadzi również inne sprawy z zakresu prawa karnego, w tym sprawy o błędy medyczne.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu między innymi o oszustwa,przywłaszczenia, działanie na niekorzyść spółek, zmowy przetargowe, działanie na niekorzyść wierzycieli oraz o przestępstwa korupcyjne. Jego doświadczenie obejmuje też złożone sprawy o przestępstwa skarbowe m. in. o karuzele VAT czy uszczuplenia podatków w związku z przyjmowanymi mechanizmami optymalizacji podatkowej.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania naukowe dotyczące postępowania odwoławczego w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Preludium 13.

Autor bloga „Bez zarzutu” o zmianach w sferze prawa karnego wpływających na środowisko biznesowe oraz o sposobach ograniczenia ryzyka przed popełnieniem przestępstwa w organizacjach.

Biegle włada językiem angielskim.