Przewiń do treści

Mariusz Palian

Adwokat

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz prawie własności przemysłowej. Zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrażaniem systemów compliance.

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się bieżącym doradztwem organizacjom i menadżerom w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Realizuje procesy reorganizacji spółek kapitałowych oraz przekształcenia przedsiębiorców. W kręgu jego zainteresowań pozostają również zagadnienia prawne związane ze sztuczną inteligencją. Jest członkiem zespołu legal due diligence. Wdraża procedury compliance. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Doradza menedżerom w zakresie aspektów prawa podatkowego oraz prawa korporacyjnego. Jego doświadczenie obejmuje także prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej wspólników oraz członków zarządu spółek kapitałowych, w tym zwłaszcza za zobowiązania spółki.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie prawnicze zdobywał między innymi w największej kancelarii prawnej w regionie zajmującej się prowadzeniem doradztwa na rzecz przedsiębiorców, organów władzy publicznej oraz osób fizycznych w sprawach gospodarczych, a także w jednostkach organizacyjnych władz samorządowych.

Biegle włada językiem angielskim.