Przewiń do treści

Postępowania 
w sprawach o zwrot dotacji

W czym możemy ci pomóc?

  • wniesiemy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i ewentualnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przygotujemy odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • będziemy pełnić rolę pełnomocnika w obronie przed zarzutami prokuratorskimi w przypadku: organizacji (beneficjenta), członka zarządu, urzędnika odpowiedzialnego za dysponowanie środkami UE