Przewiń do treści

Usługi śledcze

Z raportu PwC „Global Economic Crime Survey 2020″ wynika, że 63% nadużyć zostało popełnionych z udziałem osób z wewnątrz firmy. Jednocześnie 60% spośród nadużyć wewnętrznych było efektem działań przedstawicieli kadry kierowniczej. Czy firmy są przygotowane na straty wynikające z braku programów zarządzania ryzykiem nadużyć? W tym wypadku, śledztwa wyjaśniające: nieprawidłowości, nadużycia, korupcję, wydają się kluczowymi działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo w biznesie i minimalizację ewentualnych strat materialnych i niematerialnych.

Chmielniak Adwokaci oferują usługi śledcze powiązane z audytami i rekomendacją najlepszych rozwiązań w zakresie procedur regulacyjnych. Prowadziliśmy szereg śledztw wewnętrznych w firmach, w których dochodziło do prania pieniędzy, korupcji, naruszeń dyscyplinarnych, zaniedbań. W konsekwencji przygotowywaliśmy materiał dowodowy i uczestniczyliśmy w postępowaniach wyjaśniających.

W czym możemy ci pomóc?