Aktualność

ADWOKAT MARCIN KLONOWSKI DOKTOREM NAUK PRAWNYCH

Adwokat Marcin Klonowski doktorem nauk prawnych - aktualności dotyczące Kancelarii Chmielniak Adwokaci

W dniu 29 stycznia 2024 r. Rada Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Jagiellońskim nadała adwokatowi Marcinowi Klonowskiemu tytuł doktora. Nadanie tytułu nastąpiło po obronie pracy doktorskiej dotyczącej tzw. względnych przyczyn odwoławczych – obrazy przepisów postępowania i błędu w ustaleniach faktycznych. Czego dotyczyła praca doktorska?

Podłożem wszystkich pytań dotyczących sposobu formułowania zarzutów odwoławczych jest brak spójnej wykładni kluczowych dla postępowania odwoławczego przepisów dotyczących tzw. względnych przyczyn odwoławczych. 

Tematem doktoratu były dwie przyczyny odwoławcze: obraza przepisów postępowania oraz błąd w ustaleniach faktycznych. Doktor Marcin Klonowski badał relacje między nimi, ich istotę oraz typy uchybień, które do nich przynależą. Główną tezą pracy było założenie o rozdzielności przyczyn odwoławczych oraz to, że błąd w ustaleniach faktycznych obejmuje uchybienia związane z wadliwą oceną dowodów. W pracy wyróżnił trzy relacje pomiędzy przyczynami odwoławczymi, które opisywane są w literaturze i orzecznictwie. Następnie wykazał, że pomiędzy tymi przyczynami zachodzi relacja odrębności. W kolejnym rozdziale pracy przedstawił argumenty przemawiające za tym, że błąd w ustaleniach faktycznych jako przyczyna odwoławcza obejmuje uchybienia dotyczące wadliwej oceny dowodów. Sięgnął również do licznych tez wyrażanych w literaturze i orzecznictwie na gruncie poprzednich ustaw. Szczególnie ważne było zwrócenie uwagi na liczne poglądy w literaturze, w których polemikę z ustaleniami faktycznymi uznawano za skuteczne narzędzie obalenia wyroku sądu pierwszej instancji. Są to poglądy przeciwne powszechnie przyjmowanym w orzecznictwie tezom o braku możliwości prowadzenia takiej polemiki. W konkluzjach pracy Marcin Klonowski przedstawił kompleksową koncepcję formułowania zarzutów związanych z wadliwym dopuszczeniem, przeprowadzeniem lub oceną dowodów. Doktor Marcin Klonowski poddał również krytyce szereg tez wyrażanych w orzecznictwie dotyczących nieskuteczności apelacji opartych na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych. 

Badania uzupełnione zostały przez badania kilkuset orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach karnych oraz badania prawno-porównawcze, które doktor Marcin Klonowski przeprowadził w trakcie stażu naukowego w Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht we Fryburgu Bryzgowijskim.

Treść rozprawy doktorskiej ukaże się niebawem drukiem.

Newsletter
Bądź na bieżąco w obszarze prawa karnego dla biznesu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Szybki kontakt