Specjalizacje

Prawo karne

Nie tylko skazanie, ale już samo postawienie zarzutów może zmienić Twoje życie - w sprawach najważniejszych warto korzystać z pomocy specjalistów od prawa karnego – zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Czym jest prawo karne?

Prawo karne jest najbardziej dolegliwym instrumentem, którym dysponują organy państwa. Na gruncie prawa karnego możesz ponosić odpowiedzialność osobistą za przestępstwa opisane w kk i innych ustawach. Prawo karne przewiduje kary pozbawienia wolności, kary grzywny oraz inne środki represyjne i zakazy, na przykład zakaz wykonywania określonej pracy. W sprawie karnej sąd może orzec wobec Ciebie obowiązek naprawienia szkody, co często jest dodatkową dolegliwością wynikającą ze skazania.  

Prawo karne pozwala na ingerencję w Twoje życie nie tylko po skazaniu, ale już na początkowych etapach sprawy karnej. Postawienie zarzutów i oskarżenie w sprawie karnej ma poważne konsekwencje prawne i osobiste. Umożliwia zastosowanie aresztu, określenie wysokiego poręczenia majątkowego czy zabezpieczenia na nieruchomości. W czasach panującego populizmy penalnego już samo postawienie zarzutów może spowodować, że ktoś nazwie Cię przestępcą i doświadczysz ostracyzmu społecznego.  

Jak przebiega sprawa karna?

Postępowania karne mają różną genezę. Niektóre rozpoczynają się niepozornie, od kilku przesłuchań i zapewnienia, że sprawa najprawdopodobniej zostanie umorzona. Niektóre sprawy są napędzane przez pokrzywdzonych lub opinię publiczną, która na bazie głośnych medialnych zdarzeń domaga się pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności. Są również sprawy, w których motorem napędowym są świadkowie koronni lub inni podejrzani, którym organy ścigania przypisują nadmierną wiarygodność. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna prowadzenia sprawy, nie możesz tracić czujności. Potencjalne ryzyka związane z postawieniem zarzutów i skazaniem powinny skłaniać Cię od najszybszej możliwej obrony.

Sprawy karne prowadzone są najpierw przez organy ścigania w formie dochodzenia lub śledztwa. Na tym etapie prokuratura, policja i służby zbierają dowody i decydują, czy postawić zarzuty. To właśnie etap przed postawieniem zarzutów jest najczęściej kluczowy, dla uniknięcia długotrwałego postępowania. Drugim etapem sprawy jest postępowania sądowe. Na tym etapie sąd jest bezstronnym arbitrem, a Ty i prokurator w teorii równorzędnymi stronami. Na każdym etapie postępowania kluczowe jest szybkie i aktywne działanie adwokata, aby uniknąć postawienia zarzutów i skazania.  

Jakie działania prowadzi kancelaria w obszarze prawa karnego?

Jesteśmy specjalistyczną kancelarią tworzoną przez ekspertów - adwokatów od prawa karnego. Naszą działalność koncentrujemy na prowadzeniu spraw karnych skomplikowanych pod kątem faktycznym lub prawnym. Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie postępowań w których zarzutem jest: 

  • korupcja,
  • przestępstwa funkcjonariuszy publicznych,  
  • błąd medyczny,
  • cyberprzestępczość,
  • zniesławienie, znieważenie i groźba karalna,
  • przestępstwa seksualne,
  • kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
  • przestępstwa narkotykowe,  
  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (w tym katastrofy komunikacyjne i budowlane). 

Z każdej z tych spraw wyciągnęliśmy doświadczenia, które pomagają nam w reprezentowaniu podejrzanych i oskarżonych w sprawach o podobne przestępstwa z kk. Występujemy nie tylko jako obrońcy. Chronimy również interesy pokrzywdzonych. W ich imieniu składamy zawiadomienia, a później występujemy w postępowaniu sądowym jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. W naszych działaniach często jesteśmy bardziej aktywni niż organy ścigania, które czasami nie chcą angażować się w sprawy, w których pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa.   

Reprezentowanie podejrzanych w sprawach karnych

Prowadzenie obrony w sprawach karnych najczęściej rozpoczynamy od etapu śledztwa. Staramy się za wszelką cenę nie dopuścić do tego, aby doszło do przedstawienia zarzutów. W tym celu towarzyszymy Klientom, gdy są przesłuchiwani w charakterze świadków, przedstawiamy dowody i dokumenty.  

Jeśli dojdzie do przedstawienia zarzutów, reprezentujemy podejrzanych. Przyjmujemy proaktywną postawę, składamy wnioski o dokonanie czynności śledztwa, czuwamy nad przebiegiem postępowania przygotowawczego i bierzemy udział w przesłuchaniach świadków. Na tym etapie sprawy będziemy reprezentować Ciebie na posiedzeniach aresztowych i składać zażalenia na poręczenia majątkowe i zabezpieczenia majątkowe.  

Reprezentowanie oskarżonych w sprawach karnych

Postępowanie sądowe ma inną specyfikę niż śledztwo, ponieważ na tym etapie sprawy występujesz razem z prokuratorem w teorii jako równorzędne strony przed bezstronnym sądem. Bez wsparcia adwokata od spraw karnych ta zasada równości broni jest zachwiana. Naprzeciw siebie masz prokuratora – prawnika, który materiał dowodowy przygotował pod tezy aktu oskarżenia. Reprezentowanie oskarżonych w sprawach karnych pozwala nam nie tylko wyrównać siłę stron procesu, ale też przechylić końcowo szalę na Twoją stronę.  

W obronie w sprawach karnych prezentujemy aktywną postawę, przygotowujemy wyjaśnienia, opracowujemy wnioski dowodowe, doskonale znamy materiały naszych spraw, które często mają kilkadziesiąt lub kilkaset tomów. Jeśli sprawa nie zakończy się pozytywnym wynikiem sporządzana jest apelacja karna lub kasacja karna. Ponieważ o rozstrzygnięciu spraw ostatecznie decyduje czynnik ludzki, czasami konieczne jest szukanie sprawiedliwości w wyższych instancjach lub Sądzie Najwyższym. 

Sprawy karne - dlaczego warto wybrać kancelarię Chmielniak Adwokaci?

Naszą główną dewizą jest szybkość i aktywność działania. Szybko w naszym języku nie oznacza niedokładnie. Mierzymy precyzyjnie, aby osiągać zamierzone cele. Działamy sprawnie, bo wiemy, że spóźniona pomoc to żadna pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że rozpędzone tryby machiny organów ścigania często trudno zatrzymać, a konsekwencje, jakie rodzi prowadzone postępowanie są bardzo poważne.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw, w których występuje wielu oskarżonych, a zarzucanych jest wiele przestępstw. Broniliśmy w sprawach dotyczących większości przestępstw z kk i innych ustaw. W prowadzonych do tej pory postępowaniach widzieliśmy już wiele, dlatego wiemy, jak zareagować na sytuacje, które dla innych byłyby nowością.  

Podejmujemy się obrony głównie w sprawach skomplikowanych ze względów faktycznych lub prawnych. Na swoim koncie mamy pozytywnie zakończone sprawy o złożonej materii prawnej w tym kończone pozytywnym wynikiem w Sądzie Najwyższym. Ścisła specjalizacja i wiedza wynikająca z prowadzonej przez nas działalności naukowej pozwala nam na znalezienie problemów prawnych i wad postępowania, niedostrzeganych dla osób niebędących specjalistami. 

W prowadzonych przez nas sprawach z prawa karnego odnosimy sukcesy. Do organów ścigania i sądów przemawiają aktywna postawa i argumenty, które podnosimy. 

Usługi oferowane przez kancelarię w obszarze prawa karnego

Prowadzimy skomplikowane faktycznie i prawnie sprawy z zakresu prawa karnego. Zobacz przykładowe sprawy, które możemy poprowadzić. 

CASE STUDY
ZNIESŁAWIENIE DZIENNIKARSKIE

Kancelaria Chmielniak Adwokaci reprezentuje spółkę działającą na rynku usług medycznych, która w szczycie pandemii COVID-19 prowadziła jedno z najbardziej wydajnych laboratorium wirusologicznych w Polsce. Za swoje działania, laboratorium covidowe zostało docenione na wielu forach i wielokrotnie nagrodzone. Pomimo ogólnopolskiego uznania, nasz Mocodawca stał się także ofiarą dziennikarskiego hejtu.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ORAZ DZIAŁANIE NA SZKODĘ

Reprezentowaliśmy w charakterze obrońcy syndyka oskarżonego o niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku służbowego oraz działania na szkodę przedsiębiorcy, którego masą majątkową zarządzał w ramach postępowania upadłościowego poprzez wyrządzenie mu szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln PLN. 

PRZYWŁASZCZENIE

Reprezentowaliśmy oskarżoną o przywłaszczenie środków pieniężnych, które stanowiły część majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Postępowanie zostało zainicjowane przez rodzinę zmarłego męża, która była głęboko skonfliktowana z naszą klientką. Sprawa dotyczyła rozporządzenia środkami pieniężnymi, które znajdowały się na rachunku bankowym zmarłego męża, kosztem jego spadkobierców.

Newsletter
Bądź na bieżąco w obszarze prawa karnego dla biznesu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Szybki kontakt