Specjalizacje

Prawo administracyjno-karne

Prawo administracyjno- karne powstaje, ponieważ ustawodawca próbuje ułatwić organom państwa osobiste karanie menedżerów - my uważamy, że to odpowiedzialność represyjna i bezwzględnie egzekwujemy w tych sprawach wszystkie prawa naszych klientów. 

Prawo administracyjno - karne – definicja 

Prawo administracyjno - karne to prawo, w którym uregulowane zostały surowe, represyjne kary administracyjne. Kary, te nakładane są za popełnienie tak zwanych deliktów administracyjnych, czyli czynów niezgodnych z normami prawa administracyjnego. Kary administracyjne swoją surowością dorównują, a niejednokrotnie przewyższają sankcje w prawie karnym. Dlatego mówimy, że prawo administracyjno – karne należy do prawa karnego w najszerszym znaczeniu. Prawo administracyjno – karne to formalnie zakamuflowane prawo karne, a odpowiedzialność administracyjno – karna to ukryta za przepisami prawa administracyjnego odpowiedzialność karna.  

W rama prawa administracyjno – karnego dochodzi do nałożenia kar administracyjnych. Są to zarówno kary o niepieniężnym charakterze, jak również administracyjne kary pieniężne. Te pierwsze mogą przybrać formę nałożenia obowiązków, albo pozbawienia uprawnień, czy też wstrzymania działalności gospodarczej w określonym obszarze rynku gospodarczego. Administracyjne kary pieniężne mogą natomiast zostać wymierzone w wysokości nawet do kilkudziesięciu milionów złotych.  

Kary administracyjne nakładane są zarówno na podmioty gospodarcze, jak również na obywateli, najczęściej ich adresatami są członkowie zarządu, rady nadzorczej lub innych organów nadzorczych spółek prawa handlowego.  

Prawo administracyjno – karne obecne jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rynkiem regulowanym. Sankcje administracyjne są środkiem nadzoru sprawowanego nad danym obszarem rynku gospodarczego. Prawo administracyjno – karne obecne jest chociażby na rynku finansowym  
i kapitałowym, energetycznym, farmaceutycznym, żywnościowym, a także w obszarze ochrony środowiska. Surowe kary administracyjne mogą zostać również nałożone w związku z naruszeniem prawa antymonopolowego. 

Przykłady spraw administracyjno - karnych

Przykładem sprawy administracyjno - karnej jest sprawa dotycząca naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych przez emitenta. W takim przypadku KNF może nałożyć na emitenta kary administracyjne w postaci wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo w alternatywnym systemie obrotu, albo nałożyć kary pieniężnej w wysokości do 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2 % całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, albo też zastosować obie te kar łącznie. KNF może również nałożyć na członków organów korporacyjnych emitenta karę pieniężną w wysokości do 4 145 600 zł.  

Sprawa administracyjno – karna, to także sprawa dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do właściwego rejestru. Podmiot, który prowadzi taką działalność gospodarczą bez stosownego wpisu do rejestru naraża się na administracyjną karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.  

Jak Kancelaria Chmielniak Adwokaci może pomóc w zakresie prawa administracyjno - karnego?

Zapewniamy Ci kompleksową i natychmiastową obronę w sprawach administracyjno – karnych. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjno – karnego w każdym obszarze rynku regulowanego. Występujemy między innymi w postępowaniach przed KNF, GIIF, Prezesem URE, WIOŚ, Prezesem UOKiK. Nasza pomoc obejmuje: 

  • doradztwo na etapie przedprocesowym,  
  • reprezentację w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej prowadzonym przed organem administracji publicznej, 
  • sporządzenie odwołań od decyzji organu administracji publicznej pierwszej instancji o nałożeniu kary administracyjnej, 
  • sporządzenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję organu administracji publicznej o nałożeniu kary administracyjnej, 
  • reprezentację w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

W sprawach administracyjno – karnych reprezentujemy zarówno osoby prawne, jak również osoby fizyczne. 

Jakie przebiega współpraca z nami w zakresie prawa administracyjnego karnego i jakie działania oferujemy?

Każdą Twoją sprawą zajmujemy się natychmiast i prowadzimy ją kompleksowo do samego końca. Twoją sprawę prowadzi zespół wyspecjalizowanych prawników, którzy zapewnią Ci stałą opiekę na każdym etapie postępowania w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej, jednocześnie wypracowując najlepsze możliwe rozwiązanie Twojej sytuacji prawnej.  Otaczamy Cię natychmiastową ochroną od momentu, kiedy skontaktujesz się z nami, aż do prawomocnego zakończenia Twojej sprawy. Wiemy, że dla każdego Klienta jego sprawa jest najważniejsza, dlatego wszystkich Klientów traktujemy priorytetowo.   

Prawo administracyjne karne – dlaczego warto współpracować z kancelarią Chmielniak Adwokaci? 

Prowadzimy tylko te sprawy, na których naprawdę się znamy. Koncentrujemy się na zagadnieniach odpowiedzialności represyjnej zapewniając naszym Klientom maksimum bezpieczeństwa prawnego.  Nie tracimy czasu na „uczenie się” Twojej sprawy, lecz natychmiast przystępujemy do Twojej obrony.   Takie podejście jest możliwe dzięki naszej specjalizacji i wypracowanym procedurom działania. Nasze kompetencje zostały rozpoznane w licznych rankingach kancelarii prawnych, zarówno polskich, jak również międzynarodowych. Od lat plasujemy się w czołówce najlepszych polskich kancelarii prawnych w obrębie naszej specjalizacji. 

Jakie usługi w sprawach z zakresu prawa administracyjno- karnego kancelaria może Ci zaoferować? 

CASE STUDY
KARA NAŁOŻONA PRZEZ KNF

Spółka publiczna, notowana na rynku regulowanym, nie dochowała obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych. W związku z powyższym KNF wszczęła w stosunku do tej spółki postępowanie administracyjne w wyniku, którego spółce została przypisana odpowiedzialność administracyjno – karna i nałożona administracyjna kara pieniężna. W ślad za ukaraniem spółki KNF wszczęła również postępowanie w sprawie administracyjno - karnej przeciwko członkowi zarządu spółki, w celu ukarania go stosowną karą administracyjną.   

POSTĘPOWANIE UCS

Naczelnik UCS wszczął przeciwko przedsiębiorcy postępowanie w sprawie administracyjno – karnej w związku z urządzaniem gier hazardowych na automatach poza kasynem gry. W wyniku prowadzonego postępowania została na przedsiębiorcę nałożona administracyjna kara pieniężna. Wydana decyzja została zaskarżona do Dyrektora IAS, który decyzję organu pierwszej instancji utrzymał w mocy.  

POSTĘPOWANIE WIOŚ

W konsekwencji przeprowadzonej kontroli u przedsiębiorcy WIOŚ wszczął postępowanie administracyjno – karne i wydał decyzję administracyjną, w której wymierzył przedsiębiorcy administracyjną karę pieniężną z tytułu przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia.  

Newsletter
Bądź na bieżąco w obszarze prawa karnego dla biznesu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Szybki kontakt