Przewiń do treści

Mamy doświadczenie 
w trudnych sprawach

Podejmujemy się nawet najtrudniejszych projektów prawnych. Zaufaniem jakim darzą nas nasi klienci nie bez przyczyny wynika z naszych kompetencji, doświadczenia i nieszablonowego podejścia do sprawy. Sprawdź wybrane projekty, które zrealizowaliśmy. Nie musisz szukać pomocy prawnej gdzie indziej.

Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Z powodzeniem reprezentowaliśmy prezesa zarządu znaczącej spółki z sektora stalowego w sprawie o odszkodowanie z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania. Prezes zarządu został uprzednio uniewinniony w procesie karnym, w którym zarzucano mu oszustwa na kilkadziesiąt milionów PLN. Sprawa odszkodowawcza zakończyła się zasądzeniem znaczącego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sprawa przeciwko byłemu członkowi zarządu

Występując w charakterze pełnomocników pokrzywdzonego znaczącej polskiej spółki działającej w sektorze medycznym w sprawie karnej przeciwko byłem członkowi zarządu o niegospodarność. W wyniku działań byłego członka zarządu spółki doszło do spowodowania spółce szkody w wysokości ponad 2 milionów PLN.

Korupcja menedżerska

Reprezentowaliśmy w charakterze obrońcy prezesa zarządu znaczącej spółki z kapitałem zagranicznym działającej w sektorze alkoholowym. Sprawa karna o korupcję menedżerską dotyczyła handlowca jednej z największych międzynarodowych sieci handlowych obecnych w Polsce. Sprawa zakończyła się uniewinnieniem.

Przestępstwo niegospodarności

Adwokat Łukasz Chmielniak reprezentował w charakterze obrońcy prezesa zarządu dużej polskiej spółki budowlanej dostarczającej surowiec do budowy dróg. Menedżer został oskarżony o niegospodarność. W wyniku rzekomej niegospodarności miało dojść do wyrządzenia spółce szkody w wysokości około 10 mln PLN. Sprawa zakończyła się uniewinnieniem.

Naruszenie dóbr osobistych

W sprawie z powództwa byłych członków zarządów z tytułu naruszenia dóbr osobistych sąd I instancji w całości zgodził się z argumentami podnoszonymi przez pełnomocników. Spraw ma wymiar wielowątkowy, także na gruncie karnym.

Oszustwo podatkowe

Broniliśmy w sprawie karnej skarbowej członka zarządu znaczącej polskiej spółki transportowej w sprawie dotyczącej oszustwa podatkowego na wiele milionów PLN. Sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania w sprawie.

Oszustwo gospodarcze przy dotacjach unijnych

Dwóch przedsiębiorców z branży IT zostało oskarżonych o oszustwo gospodarcze. Występujemy w charakterze obrońcy. Sprawa dotyczy wyłudzenia kilkunastu milionów PLN z funduszy unijnych.

Odpowiedzialność za zwrot dotacji unijnej

Reprezentowaliśmy byłego członka zarządu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie w której organ administracyjny orzekł wobec byłego członka zarządu obowiązek zwrotu udzielonej spółce dotacji unijnej. Sąd uchylił decyzje obu organów.

Poznaj nas

Nowoczesne doradztwo prawne to przywilej dostarczania najwyższej jakości usług poprzez odpowiednie kwalifikacje, praktykę i doświadczenie, a także umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy, pracy zespołowej oraz pełnego zaangażowania każdego prawnika w sprawy naszych klientów.

Czytaj dalej