Przewiń do treści

Obsługa prawna menedżerów

Wiemy, że sprawowanie funkcji w organach spółek handlowych wiąże się z dużym ryzykiem prawnym. Obejmuje ono zarówno ryzyko odszkodowawcze za zobowiązania kierowanej spółki czy też ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej z uwagi na podejmowane w związku z ze sprawowaną działania lub zaniechania. Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do menedżerów, członków zarządów, członków rad nadzorczych czy głównych księgowych, którzy szczególnie są narażeni na wszelkie negatywne konsekwencje prawne wynikające z zajmowanej funkcji.

Pomożemy Ci, gdy:

Porady prawne i konsultacje online

Potrzebujesz porady prawnej, ale nie masz czasu na dojazd? Konsultacja online jest dla Ciebie.

Zapisz się