Przewiń do treści

Odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie mogą dotyczyć bardzo różnych życia. W dużej mierze klienci poszukują odszkodowania i naprawienia poniesionej szkody i to zarówno z uwagi na niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy przez drugą stronę, jak i w przypadkach związanych choćby z wypadkami komunikacyjnymi i sporami z ubezpieczycielami. Ważnym obszarem naszej działalności prawniczej jest prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniem z tytułu niesłusznego aresztowania lub walką o zadośćuczynienie za doznane krzywdy w związku z postępowaniami karnymi. Zakresem naszych usług obejmujemy także roszczenia odszkodowawcze w innych dziedzinach prawa.

Pomożemy Ci, gdy:

  • poniosłeś szkodę w związku z niewykonaniem umowy
  • zostałeś niesłusznie aresztowany i przebywałeś w areszcie
  • żądasz odszkodowania od byłego pracodawcy
  • domagasz się naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa
  • ubezpieczyciel zaniżył wartość odszkodowania
  • dochodzisz roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Porady prawne i konsultacje online

Potrzebujesz porady prawnej, ale nie masz czasu na dojazd? Konsultacja online jest dla Ciebie.

Zapisz się