Przewiń do treści

Spory gospodarcze

Praktyka procesowa kancelarii obejmuje także występowanie naszych prawników w charakterze pełnomocnika przede wszystkim w sprawach gospodarczych ale i cywilnych. Bardzo często podłożem prowadzonych sporów gospodarczych są wzajemne rozliczenia pomiędzy stronami, którym towarzyszą także wątki prawno karne i poza postępowaniem cywilnym czy gospodarczym, kancelaria reprezentuje klientów także w sprawach karnych. Doskonała znajomość prawa karnego i procesowego w połączeniu z wiedzą z obszaru prawa i procedury cywilnej umożliwia prowadzenie bardzo złożonych i trudnych sporów.

Pomożemy Ci, gdy:

  • chcesz odzyskać swoje należności od kontrahenta
  • została naruszona tajemnica Twojego przedsiębiorstwa
  • jesteś stroną postępowania o czyny nieuczciwej konkurencji
  • wierzyciele dochodzą roszczeń od byłych członków zarządu
  • spółka poszukuje zabezpieczenia swoich roszczeń

Porady prawne i konsultacje online

Potrzebujesz porady prawnej, ale nie masz czasu na dojazd? Konsultacja online jest dla Ciebie.

Zapisz się