Przewiń do treści

Blog

Przeglądasz tag: odpowiedzialnosc
31/08/2021 Mariusz Palian

Odpowiedzialność menadżera spółki zależnej za działanie w interesie grupy kapitałowej

Według ostrożnych szacunków ponad połowa spółek handlowych zarejestrowanych w Polsce działa w ramach grup kapitałowych. Osoby zarządzające takimi spółkami niejednokrotnie stają, a przynajmniej powinny stawać przed trudnym wyborem pomiędzy interesem własnej spółki a interesem całej grupy kapitałowej. Doświadczenie pokazuje jednak, że znaczna grupa menadżerów ignoruje problem lub nie jest nawet świadoma jego istnienia, gdyż utożsamia… Czytaj dalej

25/05/2021

Właściwy czas z punktu widzenia zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Komentarz do wyroku NSA III FSK 3105/2021 z 21 kwietnia 2021 Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej wiąże się z ryzykiem obejmującym majątkową odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Odpowiedzialność ta ma miejsce wówczas kiedy egzekucja z majątku spółki okazała się nieskuteczna. Postępowań, w których zapadają decyzje orzekające o… Czytaj dalej

Zapisz się na nasz newsletter

Zostaw e-mail, aby być z nami w kontakcie. Będziesz otrzymywał nasz newsletter a także zaproszenia na wydarzenia organizowane przez nas wydarzenia.

Poznaj nas

Nowoczesne doradztwo prawne to przywilej dostarczania najwyższej jakości usług poprzez odpowiednie kwalifikacje, praktykę i doświadczenie, a także umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy, pracy zespołowej oraz pełnego zaangażowania każdego prawnika w sprawy naszych klientów.

Czytaj dalej